Lähtöhenkilö
Tytär
Poika
Sukupuoli tuntematon
Puoliso
Duplikaatti
Kuuluu esivanhempiin
Kuuluu mahdollisesti esivanhempiin
Antti Rapo
(arviolta noin (?) 1650 - )
Olli Antinpoika Rapo
(noin 1670 - )
Antti Ollinpoika Rapo
(noin 1701 - noin 1749)
Katrina Kaski
(arviolta noin (?) 1709 - )
Katrina Antintytär Rapo
(arviolta noin (?) 1730 - )
Olli Antinpoika Kiukkonen
(noin 1731 - 1784)
Antti Ollinpoika Kiukkonen
(noin 1757 - 1819)
Maria Juhontytär Pakkanen
(noin 1785 - 1859)
Terttu Annikki Kiukkonen
Anne Margit Kiukkonen
Katja Elina Kiukkonen
Nina Johanna Kiukkonen
Aulis Eemil Simpura
(1924 - 1943)
Liisa Matintytär Kiukkonen
(1860 - noin 1868)
Antti Matinpoika Kiukkonen
(1862 - noin 1868)
Sippo Matinpoika Kiukkonen
(1864 - noin 1868)
Anna Matintytär Kiukkonen
(1867 - noin 1868)
Kalle Tuomaanpoika Sihvonen
(1859 - noin 1861)
poika Sihvonen
(1885 - 1885)
Heikki Savolainen
Riitta Savolainen
Annikki ?????
(arviolta noin (?) 1915 - )
Aino Saikkonen
(arviolta noin (?) 1922 - )
Aimo Saikkonen
(arviolta noin (?) 1924 - )
Aira Saikkonen
(arviolta noin (?) 1926 - )
Marja Saikkonen
(arviolta noin (?) 1928 - )
Armas Saikkonen
(arviolta noin (?) 1929 - )
Aihe Sihvonen
(arviolta noin (?) 1895 - )
Jorma Sihvonen
(arviolta noin (?) 1924 - )
Pirkko Sihvonen
(arviolta noin (?) 1928 - )
Risto Sihvonen
(arviolta noin (?) 1931 - )
Annikki Tuominen
(1906 - 1966)
Martti Sihvonen
Heimo Sihvonen
Irma Riitta Maria Sihvonen
Laura Sisko Aulikki Sihvonen
Tuomas Sihvonen
(1896 - 1896)
Arvo Sihvonen
(1902 - )
Matti Sihvonen
(1905 - 1939)
Pauli Petter Ensio Kilpiö
Pertti Kalervo Kilpiö
Pentti Tuomas Kilpiö
Aimo Antero Kilpiö
(1937 - 1937)
Reino Pellervo Kilpiö
Anna Lahja Tilli
(1911 - 1913)
Arvi Olavi Tilli
(1916 - 1942)
Aili Aune Tilli
(1918 - 1919)
Arvo Ropponen
(1907 - )
Aihe Ropponen
(1909 - )
Eero Ropponen
(1911 - 1913)
Aili Ropponen
Ella Ropponen
lapsi Ropponen
(1885 - 1885)
poika Ropponen
(1896 - 1896)
Matti Ristonpoika Ropponen
(noin 1892 - 1892)
Anna Ropponen
(1896 - )
Eino Ropponen
(1905 - 1992)
Sulo Ropponen
(1910 - )
Katri Ropponen
(1916 - 1916)
Eero Ropponen
(1917 - 1940)
Elli Katri Ropponen
(1920 - 1920)
Urho Ropponen
(1921 - )
lapsi Ropponen
(1882 - 1882)
Anna Maria Heinonen
(1905 - 1913)
Jaakko Heinonen
(1910 - 1942)
Emma Heinonen
(1914 - )
Kyösti Johannes Kuntsi
Eino Heinonen
(1919 - )
Viljo Olavi Heinonen
Pentti Kalervo Heinonen
lapsi Ropponen
(1893 - 1893)
lapsi Ropponen
(1854 - 1854)
Sirkka Pulli
(1918 - 1919)
Elli Pulli
(1919 - )
Sulo Pulli
(1920 - )
Irja Pulli
Erkki Pulli
Eino Pulli
(1925 - )
Aili Kaarina Pulli
(1926 - 1942)
Aarne Pulli
Viljo Pulli
(1929 - 1930)
Antti Pulli
Toivo Pulli
Aino Maria Pulli
Johannes Pulli
Sylvi Annikki Pulli
(1938 - 1938)
Hilkka Pulli
Paavo Pulli
(1945 - 1945)
Petter Olavi Pulli
(1945 - 1946)
Toivo Heikkilä
(1917 - 1942)
Erkki Heikkilä
(1918 - 1999)
Väinö Heikkilä
(1921 - 1923)
Elvi Regina Heikkilä
Pekka Pentti Heikkilä
Esko Heikkilä
Martta Heikkilä
(1930 - 1935)
poika Torikka
(1893 - 1893)
Maria Juhontytär Hyppönen
(noin 1796 - 1821)
Maria Matintytär Pentikäinen
(arviolta noin (?) 1835 - )
Inka Matintytär Kiukkonen
(noin 1871 - 1894)
Anna Ollintytär Kiukkonen
(noin 1763 - 1833)
Juho Simonpoika Hyppönen
(noin 1761 - 1833)
Helmi Helena Kiiski
Aulis Kalevi Kiiski
(1930 - 1964)
Juhana Kuismanen
(1903 - 1941)
Väinö Ensio Kuismanen
Jaakko Jaakonpoika Heinonen
(1861 - noin 1915)
Arvi Tuomas Jaakonpoika Heinonen
Matti Teräväinen
(1904 - 1905)
Raija Liisa Kolkka
Kaija Leena Kolkka
Tuula Kirsti Kolkka
(1939 - 1940)
Arja Anneli Kolkka
Hemmo Hurme
(1914 - )
Veikko Teräväinen
(1920 - 1920)
Anna Sikiö
(1906 - 1926)
Aune Sinkkonen
(1925 - 1950)
Helge Sunno
(1947 - )
Veikko Sinkkonen
(1926 - 1926)
Eila Maria Sinkkonen
Eelis Kullervo Sinkkonen
Erkki Mauno Olavi Sinkkonen
lapsi Sinkkonen
(1878 - noin 1878)
Sulo Ensio Uimonen
(1930 - 1931)
Yrjö Kalevi Uimonen
Raija Sinikka Uimonen
Saimi Veijalainen
(1920 - 1931)
Toivo Seppo Pärnänen
Helinä Tuulikki Pärnänen
Pirjo Tellervo Heinikoski
Marja Hellevi Heinikoski
Arja Sisko Heinikoski
Arto Pekka Tapio Heinikoski
Gösta Olof Alfons Falk
(1945 - noin 2007)
Elli Amalia Akkanen
(1923 - 2019)
Raimo Kalevi Tarkkonen
Paula Kaarina Tarkkonen
Reijo Antero Tarkkonen
Jouko Ilmari Tarkkonen
Paavali Majava
(1922 - 2000)
Matti Paavali Majava
Hannes Päiviö Salenius
Olli Emanuel Salenius
Maiju Johanna Salenius
Tommi Paavo Johannes Salenius
Sirpa Annikki Tarkkonen
Mervi Satu Tarkkonen
Teemu Petteri Tarkkonen
Tommi Valtteri Tarkkonen
Arvo Lappalainen
(1911 - 1992)
Aino Latvala
(1916 - )
Kaisu Lappalainen
Pentti Lappalainen
Pekka Lappalainen
Pauli Lappalainen
Israel Hytönen
(1915 - 1952)
Jorma Hytönen
Leena Hytönen
Väinö Kaartinen
(1907 - 1967)
Pirkko Kaartinen
Aulis Kaartinen
Mikko Nevalainen
(arviolta noin (?) 1941 - )
Paavo Juhani Nevalainen
Jaakko Olavi Nevalainen
Mikko Nevalainen
Pekka Nevalainen
Kirsti Nevalainen
Eero Lappalainen
(1917 - 2003)
Eino Petteri Lappalainen
Matti Heikki Anunti
(1920 - 1982)
Kaarina Anunti
Martti Lappalainen
(1924 - 1944)
Elli Lappalainen
Kirsti Lappalainen
(1930 - 1930)
Kirsti Sinikka Lappalainen
Tuomas Toro
Mirja Toro
(1921 - )
Kaarlo Johannes Toro
Sulo Petteri Toro
Kerttu Toro
(arviolta noin (?) 1930 - )
Matti Toro
tyttö Toro
(1933 - 1933)
Harri Pekka Vuorinen
Vesa Sakari Vuorinen
Sisko Marjatta Vuorinen
Jenny ?????
(1901 - 1977)
Vilho Veikko Tarkkonen
Eero Eino Tarkkonen
(1927 - 2005)
Elina Tarkkonen
Martti Pirilä
(1926 - 1993)
Irma Helena Pirilä
Heikki Antero Pirilä
Päivi Kristiina Pirilä
Sulo Petter Tarkkonen
Leevi Sakari Tarkkonen
Pirjo Marita Paananen
Jukka Sakari Paananen
Ismo Tapani Paananen
Marko Pentti Paananen
Kirsti Elina Tarkkonen
Tommi Christian Tarkkonen
Maria Helena Juusola
Liisa Maarit Juusola
Jussi Pekka Juusola
Mikko Juhani Juusola
Pirjo Riitta Juusola
Sirpa Helena Juusola
Raija Marjatta Juusola
Lars Eino Emil Tarkkonen
Marita Katarina Tarkkonen
Mariann Ingrid Tarkkonen
Alpo Tapio Tarkkonen
Juho Juhonpoika Hyppönen
(noin 1870 - 1914)
Ilmi Maria Ekonen
(1897 - 1958)
Esko Hyppönen
(1919 - 1941)
Heli Anneli Hyppönen
Viljo Hyppönen
(arviolta noin (?) 1918 - )
Hilkka Hyppönen
(arviolta noin (?) 1920 - )
Kaino Hyppönen
(arviolta noin (?) 1922 - )
Yrjö Hyppönen
Erkki Hyppönen
Aili Arponen
Aune Anneli Arponen
(1938 - 1939)
lapsi Hyppönen
(1876 - 1876)
poika Hyppönen
(1880 - 1880)
Paavo Herman Karhu
(1913 - 1941)
Kalevi Karhu
tyttö Hyppönen
(1886 - 1886)
poika Hyppönen
(1887 - 1887)
poika Hyppönen
(1888 - 1888)
tyttö Hyppönen
(1894 - 1894)
poika Hyppönen
(1898 - 1898)
Olli Juhonpoika Hyppönen
(1849 - noin 1898)
Katrina Pekantytär Halonen
(noin 1844 - noin 1904)
Helena Antintytär Nihti
(noin 1877 - noin 1897)
Pekka Ollinpoika Hyppönen
(1884 - noin 1900)
Anna Juhontytär Hyppönen
(1857 - noin 1868)
Marketta Lankinen
(noin 1862 - )
lapsi Huolman
(1851 - 1851)
lapsi Huolman
(1852 - 1852)
lapsi Huolman
(1853 - 1853)
lapsi Huolman
(1853 - 1853)
lapsi Huolman
(1854 - 1854)
Juho Pekanpoika Huolman
(1861 - noin 1883)
Tauno Sinkkonen
(1911 - 1912)
Kaarlo Kautto
(1918 - 1943)
Bertta Kautto
(arviolta noin (?) 1921 - )
Sylvi Kautto
lapsi Hyppönen
(1857 - 1857)
Maria Lätti
(1906 - 1907)
Hilja Helena Lätti
(1908 - 1993)
Toivo Sysmäläinen
(1899 - 1962)
Heikki Sysmäläinen
Ritva Sysmäläinen
Toivo Lätti
(1913 - 1995)
Edla Saarenpää
(arviolta noin (?) 1915 - )
Bertta Lätti
(1915 - 2004)
Hilma Lätti
(1919 - 2016)
Raija Rantala
Marja Rantala
Irma Rantala
Helvi Lätti
(1922 - 2013)
Tauno Toivola
(1922 - 1991)
Helena Toivola
Sirkka Toivola
Juha-Matti Toivola
Elsa Lätti
(1921 - 2011)
Antti Viitamäki
(1924 - 1995)
Hannes Viitamäki
Helena Viitamäki
Eino Lätti
Edvard Lätti
Sylvi Lätti
Hilkka Lätti
Leena Tirri
(1929 - )
Tauno Tirri
(1932 - )
lapsi Saikkonen
(1867 - 1867)
Pekka Paavonpoika Tattari
(1873 - noin 1873)
lapsi Tattari
(1875 - 1875)
Jaakko Paavonpoika Tattari
(1877 - noin 1878)
Jaakko Pekanpoika Tattari
(1851 - noin 1851)
Eeva Matintytär Uimonen
(1819 - noin 1824)
Toini Ropponen
Terttu Ropponen
tyttö Uimonen
(1896 - 1896)
Maria Antintytär Uimonen
(noin 1873 - 1873)
Antti Uimonen
(1921 - 1945)
Aune Uimonen
(1923 - )
Elma Uimonen
Kerttu Uimonen
Seija Uimonen
Uuno Antti Sihvonen
(1914 - 1980)
Aino Maria Ahokas
(1914 - 1995)
Katrina Antintytär Kaartinen
(1896 - välillä 1900 ja 1908)
Anna Sylvi Litmanen
(1918 - 1999)
Veikko Kalevi Kaartinen
Simo Haakana
Eero Haakana
(1922 - 1944)
????? Korjonen
(arviolta noin (?) 1910 - )
Martta Pekkinen
(1921 - 1999)
Sirkka Liisa Mört
(1942 - 2018)
Antti Aukusti Mört
(1915 - 1992)
Olli Ollinpoika Kiukkonen
(noin 1767 - 1835)
Maria Pekantytär Simpanen
(noin 1770 - 1816)
Katrina Antintytär Luukkanen
(noin 1820 - noin 1824)
Eino Luukkanen
(1906 - 1907)
Juho Antinpoika Kiukkonen
(1826 - noin 1880)
Maria Kaarina Anna Kammernitski
(arviolta noin (?) 1830 - )
Maria Aleksandra Simin
(arviolta noin (?) 1875 - noin 1900)
Maria Matintytär Lyly
(1871 - noin 1871)
Matti Laurinpoika Kiukkonen
(noin 1765 - 1831)
Anna Pekantytär Väisänen
(1864 - noin 1868)
Toivo Väisänen
(1918 - 1943)
Lauri Matinpoika Kiukkonen
(1858 - noin 1868)
Väinö Tapanainen
(1916 - 1919)
Helvi Inkeri Tapanainen
Anna Maria Puputti
(1902 - 1982)
Raili Hillevi Hänninen
Martta Sylvia Hänninen
Pirkko Liisa Hänninen
Hilja Alviina Nukarinen
Anna Maria Nukarinen
Elna Kaarina Nukarinen
Irja Kiukkonen
(1921 - 2010)
Risto Olavi Paronen
(1919 - 1979)
Leila Kristiina Paronen
Pirjo Tuulikki Paronen
Ari-Pekka Paronen
Tarja Annukka Paronen
poika Kiukkonen
(1891 - 1891)
Arne Koskinen
(1891 - 1972)
lapsi Kiukkonen
(1877 - 1877)
tyttö Tiittanen
(1901 - 1901)
Kalle Sihvonen
(1907 - )
Alfred Kiukkonen
Helvi Laura Kiukkonen
Ensio Kiukkonen
Veikko Matteus Kiukkonen
Jouko Heikki Kiukkonen
Heikki Jorma Johannes Kiukkonen
Paavo Kari Kiukkonen
Marja Helena Kiukkonen
Asser Samuli Kiukkonen
Martti Mikko Kiukkonen
Viljo Kiukkonen
Juho Matinpoika Kiukkonen
(1805 - noin 1878)
lapsi Pulkkinen
(1864 - 1864)
Juho Juhonpoika Kiukkonen
(1850 - noin 1883)
Maria Kirves
(noin 1850 - )
Matti Matinpoika Hokkanen
(noin 1772 - 1800)
Antti Tuomaanpoika Pipatti
(noin 1809 - 1813)
Pekka Ollinpoika Kiukkonen
(1773 - noin 1823)
Antti Vilpunpoika Hyppönen
(1796 - noin 1837)
Taito Tiilikka
(1924 - 1944)
Tenho Tiilikka
Tarmo Tiilikka
Katrina Ivanoff
(noin 1821 - )
poika Niutanen
(1893 - 1893)
Ivan Kyrilinpoika Fjidorow
(arviolta noin (?) 1855 - )
Kaapro Teräväinen
(1905 - 2003)
Kalevi Teräväinen
Paavo Teräväinen
Olli Antinpoika Rapo
(noin 1742 - )
Beata Laurintytär Rapo
(noin 1772 - 1776)
Eeva Aaprontytär Suni
(noin 1784 - 1833)
Andrei Grigorinpoika Kuismin
(arviolta noin (?) 1873 - )
Hilma Pulkki
(1900 - )
Jorma Kaurismäki
Saara Kaurismäki
Bertta Jaatinen
(1916 - 1984)
Rauno Tapanainen
Martti Tapanainen
Leena Tapanainen
Matti Tapanainen
Pekka Jaatinen
(1918 - 1941)
Yrjö Jaatinen
Aino Jaatinen
Matti Jaatinen
Viljo Mörsky
(1912 - )
Anna Mörsky
(1916 - 1916)
Arvi Mörsky
(1917 - 1917)
Irja Helena Paakkinen
Matti Rapo
(1912 - 1942)
Sylvi Rapo
(1913 - )
Jaakko Rapo
(1915 - 1944)
Johannes Rapo
(1919 - )
Martta Rapo
Iida Rapo
(1923 - )
Väinö Rapo
Antti Mörsky
(1917 - )
Matti Mörsky
(1921 - 1942)
Anna Ollintytär Rapo
(noin 1712 - )
Juho Ollinpoika Rapo
(noin 1714 - 1776)
Olli Juhonpoika Rapo
(noin 1745 - 1818)
Juho Ollinpoika Rapo
(noin 1771 - 1831)
Antti Juhonpoika Rapo
(noin 1751 - )
Maria Matintytär Pajari
(noin 1758 - 1790)
Lemetti Ollinpoika Rapo
(noin 1719 - noin 1753)
Susanna Pitkänen
(noin 1671 - noin 1753)
Helena Juhontytär Rapo
(noin 1716 - 1778)
Juho Juhonpoika Rapo
(noin 1744 - 1810)
Maria Kukko
(noin 1747 - 1818)
Juho Juhonpoika Rapo
(noin 1771 - 1810)
Tahvo Eliaanpoika Ijäs
(noin 1759 - 1819)
Maria Juhontytär Ijäs
(1871 - noin 1873)
Tyyne Amanda Nurmi
(1901 - 1943)
Terttu Mirjam Tapanainen
Lilli Onerva Tapanainen
Eila Maria Kyllikki Tapanainen
Eino Erkki Tapanainen
Matti Pakkanen
(1911 - 1941)
Hannes Jaakko Pakkanen
Leo Matti Pakkanen
Arvo Ijäs
(1922 - )
Aino Ijäs
Artturi Ijäs
Sippo Ijäs
Juho Ijäs
Matti Ijäs
Vuokko Ijäs
Hilda Ahokas
(1918 - )
Toivo Kalevi Ahokas
Anja Kaarina Kettunen
Arja Kettunen
Henry Kettunen
Lauri Kettunen
Evert Lennart Rapo
(1907 - 1964)
Marja-Liisa Rapo
Arja Rapo
(1947 - )
Sirpa Rapo
Lea Irmeli Ropponen
Keijo Tapio Ropponen
Aila Hannele Ropponen
Aarre Kalevi Ropponen
Onni Rosendahl
(arviolta noin (?) 1920 - )
Aimo Rosendahl
(1945 - noin 1946)
Seppo Rosendahl
Anna Litmanen
(1910 - )
Aarre Sippo Jaatinen
Anja Jaatinen
Beata Juhontytär Rapo
(noin 1782 - 1782)
lapsi Jaatinen
(1871 - noin 1871)
lapsi Jaatinen
(1878 - 1878)
Viljo Lennart Rapo
(1912 - 1973)
Lauri Rapo
(arviolta noin (?) 1915 - )
Tauno Rapo
(arviolta noin (?) 1918 - )
poika Rapo
(1889 - 1889)
Reijo Jukka Nukarinen
Juha Matti Nukarinen
Arvo Olavi Nukarinen
Irja Sinikka Nukarinen
Aili Kerttu Nukarinen
Viljo Nukarinen
Väinö Nukarinen
tyttö Rapo
(1891 - 1891)
lapsi Mentunen
(1883 - 1883)
Erkki Ahokas
Aune Ahokas
Aili Ahokas
Aarne Ahokas
Eino Kaartinen
(1910 - 1942)
Martta Elisabet Kaartinen
(1914 - noin 1915)
Uuno Kaartinen
Selma Kaartinen
Siiri Kaartinen
Matti Kaartinen
(1912 - 1941)
Tyyne Mirjami Kaartinen
Siiri Sylvia Kaartinen
Aili Alina Kaartinen
Lauri Palkki
(arviolta noin (?) 1920 - 1948)
Väinö Edvard Kuha
(1920 - 1942)
Aarne Tahvo Kuha
Reino Kuha
Aune Kuha
Esko Mäntylä
Kaija Mäntylä
Jussi Mäntylä
Kauko Ovaska
(arviolta noin (?) 1926 - arviolta noin (?) 1940)
Urpo Olavi Ovaska
(noin 1927 - 2006)
Tapani Ovaska
Tarja Ovaska
Anna Riitta Junttila
(noin 1855 - )
Antti Juhonpoika Rapo
(noin 1752 - )
Matti Juhonpoika Rapo
(noin 1755 - )
Anna Juhontytär Rapo
(noin 1758 - )
Pekka Raguelinpoika Rapo
(noin 1724 - 1739)
Liisa Juhontytär Uimonen
(noin 1724 - 1744)
Maria Mikontytär Toiviainen
(arviolta noin (?) 1725 - )
Antti Antinpoika Rapo
(noin 1691 - )
Maria Pitkänen
(noin 1690 - )