Tarkkonen.com

Nämä sivut välittävät tietoa tehdyistä sukututkimuksista

Käyttöoikeudet

 

VALOKUVIEN kopiointi on kielletty. Kuvien yhteydessä mainitaan aina lähde ja kuvien käyttöoikeudesta tulee kysyä lähteeltä suoraan tai kyseisen lähteen oikeuksien omistajalta. Jos lähdettä ei ole mainittu, voi asiaa tiedustella sivujen ylläpitäjältä.

Näillä sivuilla esiintyvät JULKISISTA LÄHTEISTÄ KERÄTYT tiedot ovat kaikkien käytettävissä. Hyvän tavan mukaista on kuitenkin aina mainita lähde (esimerkiksi "Lähde: Petteri Tarkkonen Sukuselailu"). Lähteen maininta on myös tärkeää aineiston varmuuden ja oikeellisuuden kannalta. Tiedot ovat usein päättelyn lopputulosta ja on tärkeä tietää, kenen päättely on eli onko joku muu itsenäisesti päätynyt samaan lopputulokseen.

Älä myöskään käytä "sokeasti" aineistoa, jossa lähteenä on mainittu "Petteri Tarkkonen", "www.tarkkonen.com" tai "Sukuselailu". Tarkista aina viimeisin tieto "Sukuselailusta", sillä tietoja on voitu siirtää väärin tai tietoja on saatettu lisätä tai korjata myöhemmin. "Sukuselailusta" löytyy myös maininta jos tieto on päättelyn tulos tai muutoin epävarma. Sivuilla mainitaan myös, jos lähde on joku muu kuin alkuperäinen lähde.

Tutustu myös Projektin yhteenvetoon, tutkimusteni Rekisteriselosteeseen sekä Sukututkimusseuran julkaisemiin Sukututkimuksen käytännesääntöihin.

 

Julkisista lähteistä tehdyt tutkimukset eivät faktojen osalta (Nimet, syntymäajat jne) ole koskaan copyright-oikeuksien alaisia. Copyright kattaa ainoastaan esitysmuodon. Aiheesta mahdollisesti myöhemmin lisää Sukututkimusseuran sivuilta.