Tarkkonen.com

Nämä sivut välittävät tietoa tehdyistä sukututkimuksista

Rekisteriseloste

SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
 Laatimispäiväys: 21.8.2008


1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö

Petteri Tarkkonen


2. Rekisterin nimi

Petteri Tarkkosen Sukumme-sukututkimusrekisteri


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimuksen tekeminen ja julkaiseminen


4. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
- nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;
- vanhemmat;
- muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;
- suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

Tietoja julkaistaessa elossa olevista henkilöistä mainitaan ainoastaan nimi. Henkilön luvalla voidaan julkaista myös puolison ja lasten nimet.

Syntymäaikoja ei julkaista koskaan, vaan ainoastaan teksti "elää".


5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:

– väestötietojärjestelmä;

– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;

– painetut lähteet;

– sukuun kuuluvien antamat tiedot.


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.


8. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

 

Sukututkimuksen tietosuojaohjeistus