Lähtöhenkilö
Tytär
Poika
Puoliso
Duplikaatti
Kuuluu esivanhempiin
Kuuluu mahdollisesti esivanhempiin
Matti
(arviolta noin (?) 1625 - )
Juho Matinpoika
(noin 1652 - 1738)
Juho Juhonpoika
(noin 1685 - 1772)
Kaarina Juhontytär
(noin 1691 - )
Pekka Juhonpoika
(noin 1735 - )
Elias Joosepinpoika
(1760 - 1808)
Antti Eliaanpoika Luoto
(1797 - noin 1852)
Riitta Matintytär Taurén
(1849 - noin 1872)
Aina Maria Taurén
(1900 - 1928)
Hilma Taurén
(1902 - 1938)
Sirpa Annikki Tarkkonen
Mervi Satu Tarkkonen
Teemu Petteri Tarkkonen
Tommi Valtteri Tarkkonen
Timo Juhani Tamminen
Katri Maria Tamminen
Taina Helena Tamminen
Jalmari Taurén
(1905 - noin 1958)
Eemil Taurén
(1907 - 1919)
Elvira Kuisma
(1911 - )
Vilho Kalevi Kuisma
Ahti Ilmari Kuisma
(1930 - 1931)
Leo Johannes Tikka
(1934 - 1936)
Seppo Ilmari Tikka
Paavo Riski
(1903 - 1958)
Armas Vihtori Savolainen
Kerttu Annikki Savolainen
Alina Riski
(1906 - )
Salomon Paakki
(1890 - 1940)
Aina Marjatta Riski
Kerttu Kaarina Riski
Eino Ensio Paakki
Maija-Liisa Paakki
Lahja Sanelma Paakki
Kalle Riski
(1908 - )
Anna Riski
(1910 - )
Pirkko Tuulikki Nevalainen
Emilia Riski
(1911 - )
Toivo Hovi
(1908 - )
Jorma Kalevi Hovi
Heikki Antero Hovi
(1942 - 1994)
Tuula Riitta Hovi
Arvi Riski
(1913 - 1914)
Eino Riski
Viljo Riski
(1922 - 1963)
Emilia Riski
(1905 - )
Anton Akkanen
(1904 - 1940)
Hilva Orvokki Akkanen
Rauli Gabriel Akkanen
Ilmi Anneli Akkanen
Anna-Liisa Akkanen
Toimi Akkanen
(arviolta noin (?) 1915 - 1986)
Seppo Akkanen
Soini Riski
(1906 - 1928)
Kalle Riski
(1908 - 1987)
Helmi Havukainen
(1912 - 1990)
Eeva Orvokki Riski
Raimo Gunnar Riski
Seija Mirjami Riski
Sulo Riski
(1910 - 1916)
Uuno Riski
(1914 - 1989)
Saimi Suninen
(1909 - )
Seppo Riski
Sirpa Riski
Ivar Riski
(1916 - 1919)
Elma Riski
(1920 - 1920)
Gunnar Riski
(1921 - 1996)
Edith Maria Heino
(1922 - 1975)
Maila Riski
Amalia Lempiäinen
(1892 - 1946)
Leo Ilmari Taurén
(1915 - 1916)
Kauko Lauri Taurén
Vilma Irene Taurén
(1920 - 1947)
Taisto Otto Olavi Taurén
Kari Tapani Taurén
Uuno Taurén
(1922 - 1947)
Sulo Edvard Taurén
Sulo Lempiäinen
(arviolta noin (?) 1925 - )
Ilmi Aini Taurén
Herman Valkki
(1876 - 1945)
Siviä Valkki
(arviolta noin (?) 1913 - arviolta noin (?) 1927)
Pekka Kalevi Helander
Markku Juhani Helander
Risto Mikael Helander
Maire Helena Valkki
Tauno Ala-Rakkola
(1913 - 1981)
Anja Ala-Rakkola
Arto Ala-Rakkola
Eeva Marjatta Valkki
Kirsti Anneli Valkki
Edvard Helander
(arviolta noin (?) 1890 - )
Sulo Helander
(1912 - 1977)
Anja ?????
(1914 - 1993)
Kyösti Tapio Helander
Unto Kalevi Helander
Kirsti Helander
Ritva Helander
Osmo Helander
Venla Kaarina Valkki
(1917 - 1993)
Mikko Toukkari
(arviolta noin (?) 1890 - )
Pauli Svante Heikkonen
(arviolta noin (?) 1925 - arviolta noin (?) 1926)
Hilkka Hellevi Heikkonen
Kaarlo Bärn
(arviolta noin (?) 1925 - )
Rauno Juhani Bärn
Leena Bärn
Petri Bärn
Aura Heikkonen
Veikko Kullervo Heikkonen
Enni Sanelma Heikkonen
Hjalmar Luukkonen
(1903 - 1985)
Mirja Annikki Luukkonen
Reijo Kalevi Luukkonen
Leena Kaarina Luukkonen
Maija Helena Luukkonen
Vilho Luukkonen
(1905 - 1961)
Ida Hämäläinen
(1903 - 1971)
Maija Kaarina Luukkonen
Jaakko Taavetti Luukkonen
Toivo Luukkonen
(1908 - 1979)
Saima Kauranen
(1910 - 1996)
Vuokko Anneli Luukkonen
Pekka Johannes Luukkonen
Eeva Raakkel Luukkonen
Esko Ilmari Luukkonen
Jorma Juhani Luukkonen
Sirkka-Liisa Luukkonen
Seppo David Luukkonen
Ulla Päivi Luukkonen
Marjatta Luukkonen
Paavo Juhani Luukkonen
Pauli Antero Johannes Luukkonen
Matti Olavi Niemi
(1922 - 1988)
Ahti Matti Olavi Niemi
Outi Sanelma Niemi
Uuno Luukkonen
(1918 - 1935)
Veera Lehto
(1923 - )
Osmo Armas Luukkonen
Timo Eino Pekka Luukkonen
Lasse Juha Taavetti Luukkonen
Eero Asikainen
(arviolta noin (?) 1920 - )
Taavetti Väisänen
(1894 - 1942)
Airi Sinikka Väisänen
Sirkka Eeva Liisa Väisänen
Vilho Edvard Taurén
Hugo Petter Taurén
(1910 - 1983)
Anna Tyyne Pullinen
(1921 - 1981)
Eeva Annikki Taurén
Timo Kalevi Taurén
Helvi Maria Taurén
(1915 - 1988)
Kari Johannes Lintunen
Reijo Kalevi Lintunen
Harri Tapani Lintunen
Maija Hellevi Lintunen
Kaarlo Perasto
(1906 - 1982)
Arvi Emil Taurén
(1919 - 1976)
Kaija Tuulikki Taurén
Eila Kaarina Taurén
Tapio Olavi Taurén
Alina Taurén
(1915 - 1995)
Mauno Backman
(1901 - 1981)
Hugo Edvard Taurén
Arvi Hyytiä
(1909 - )
Lea Aune Orvokki Hyytiä
Jorma Arvi Ensio Hyytiä
Urho Taurén
Ester Taurén
Ilmi Amalia Taurén
tyttö Taurén
(1928 - 1928)
Alpo Taurén
Elma Taurén
Aulis Taurén
Taavetti Taurén
(1901 - 1940)
Hilma Mannonen
(noin 1902 - 1992)
Kreeta
(noin 1680 - )