Lähtöhenkilö
Tytär
Poika
Sukupuoli tuntematon
Puoliso
Duplikaatti
Kuuluu esivanhempiin
Kuuluu mahdollisesti esivanhempiin
Antti Tarkkonen
(arviolta noin (?) 1700 - noin 1747)
Liisa Antintytär Tarkkonen
(noin 1726 - 1739)
Helena Inkinen
(noin 1700 - noin 1761)
Pekka Antinpoika Tarkkonen
(noin 1729 - 1742)
Antti Antinpoika Tarkkonen
(noin 1759 - 1833)
Katrina Antintytär Parikka
(noin 1766 - 1800)
poika Kapanen
(1894 - 1894)
Maria Antintytär Tarkkonen
(1854 - noin 1871)
Simo Antinpoika Tirri
(noin 1867 - 1897)
lapsi Tarkkonen
(1864 - 1864)
lapsi Tarkkonen
(1850 - 1850)
lapsi Tarkkonen
(1856 - 1856)
Anja Anneli Tarkkonen
Arja Irmeli Tarkkonen
Reijo Kalervo Tarkkonen
Rauno Tarkkonen
Leena Tarkkonen
Merja Tarkkonen
Anita Tarkkonen
Saara Annikki Tarkkonen
Arvid Tarkkonen
(1905 - 1906)
Harri Rae Aulis Tarkkonen
Aira Liisa Tarkkonen
Merja Lea Rakel Tarkkonen
Pirkko Päivikki Tarkkonen
Riitta Helinä Sinkkonen
Risto Tapani Sinkkonen
Seppo Ilmari Sinkkonen
Eino Olavi Kormano
(1921 - 1945)
lapsi Tarkkonen
(1862 - 1862)
lapsi Tarkkonen
(1870 - 1870)
Erkki Tarkkonen
(1911 - 1912)
lapsi Sihvonen
(1860 - 1860)
Anna Beata Kiiski
(1921 - 1997)
Seppo Rainer Nurmi
Hannu Paavo Nurmi
Ilkka Juhani Nurmi
Reino Ensio Kiiski
Helmi Helena Kiiski
Aulis Kalevi Kiiski
(1930 - 1964)
Reinhold Miettinen
(arviolta noin (?) 1900 - 1968)
Juho Petter Räsänen
(arviolta noin (?) 1910 - 1975)
Eedit Alma Parikka
(1920 - 2008)
Elma Anna Parikka
(1923 - 1924)
Yrjö Eero Parikka
Veikko Juhani Kiiski
Eila Beata Kiiski
Teuvo Olavi Kiiski
Eeva Liisa Kiiski
Paavo Juhani Kiiski
Pentti Benjamin Kiiski
Saini Annikki Kiiski
Erjo Ilmari Nojonen
Aarne Arvid Antinpoika Laakkonen
(arviolta noin (?) 1905 - 1961)
Tahvo Juhonpoika Tarkkonen
(noin 1763 - 1773)
Anna Juhontytär Tarkkonen
(noin 1768 - 1773)
poika Tarkkonen
(1772 - 1772)
Raija Tarkkonen
Elviira Tarkkonen
(1908 - 1913)
Mirjam Tarkkonen
(1910 - 1910)
tyttö Tarkkonen
(1880 - 1880)
Pekka Uolevi Tarkkonen
Eero Kokko
(1945 - 2005)
Anne Kokko
Ari Kokko
Minna Kokko
Niina Kokko
Erkki Virtanen
(arviolta noin (?) 1920 - )
Anne Virtanen
Kari Virtanen
Toivo Lindholm
(1929 - 2009)
Marja-Leena Montonen
Mervi Helena Montonen
Toivo Kalervo Lindholm
Sirpa Anneli Lindholm
Eeva Annantytär Tarkkonen
(noin 1867 - 1867)
Anna Annantytär Tarkkonen
(noin 1867 - 1867)
Elssi Uimonen
(1909 - )
Aulis Eemil Simpura
(1924 - 1943)
Toivo Seppo Pärnänen
Helinä Tuulikki Pärnänen
Pirjo Tellervo Heinikoski
Marja Hellevi Heinikoski
Arja Sisko Heinikoski
Arto Pekka Tapio Heinikoski
Gösta Olof Alfons Falk
(1945 - noin 2007)
Elli Amalia Akkanen
(1923 - 2019)
Raimo Kalevi Tarkkonen
Paula Kaarina Tarkkonen
Reijo Antero Tarkkonen
Jouko Ilmari Tarkkonen
Paavali Majava
(1922 - 2000)
Matti Paavali Majava
Hannes Päiviö Salenius
Olli Emanuel Salenius
Maiju Johanna Salenius
Tommi Paavo Johannes Salenius
Sirpa Annikki Tarkkonen
Mervi Satu Tarkkonen
Teemu Petteri Tarkkonen
Tommi Valtteri Tarkkonen
Arvo Lappalainen
(1911 - 1992)
Aino Latvala
(1916 - )
Kaisu Lappalainen
Pentti Lappalainen
Pekka Lappalainen
Pauli Lappalainen
Israel Hytönen
(1915 - 1952)
Jorma Hytönen
Leena Hytönen
Väinö Kaartinen
(1907 - 1967)
Pirkko Kaartinen
Aulis Kaartinen
Mikko Nevalainen
(arviolta noin (?) 1941 - )
Paavo Juhani Nevalainen
Jaakko Olavi Nevalainen
Mikko Nevalainen
Pekka Nevalainen
Kirsti Nevalainen
Eero Lappalainen
(1917 - 2003)
Eino Petteri Lappalainen
Matti Heikki Anunti
(1920 - 1982)
Kaarina Anunti
Martti Lappalainen
(1924 - 1944)
Elli Lappalainen
Kirsti Lappalainen
(1930 - 1930)
Kirsti Sinikka Lappalainen
Tuomas Toro
Mirja Toro
(1921 - )
Kaarlo Johannes Toro
Sulo Petteri Toro
Kerttu Toro
(arviolta noin (?) 1930 - )
Matti Toro
tyttö Toro
(1933 - 1933)
Harri Pekka Vuorinen
Vesa Sakari Vuorinen
Sisko Marjatta Vuorinen
Jenny ?????
(1901 - 1977)
Vilho Veikko Tarkkonen
Eero Eino Tarkkonen
(1927 - 2005)
Elina Tarkkonen
Martti Pirilä
(1926 - 1993)
Irma Helena Pirilä
Heikki Antero Pirilä
Päivi Kristiina Pirilä
Sulo Petter Tarkkonen
Leevi Sakari Tarkkonen
Pirjo Marita Paananen
Jukka Sakari Paananen
Ismo Tapani Paananen
Marko Pentti Paananen
Kirsti Elina Tarkkonen
Tommi Christian Tarkkonen
Maria Helena Juusola
Liisa Maarit Juusola
Jussi Pekka Juusola
Mikko Juhani Juusola
Pirjo Riitta Juusola
Sirpa Helena Juusola
Raija Marjatta Juusola
Lars Eino Emil Tarkkonen
Marita Katarina Tarkkonen
Mariann Ingrid Tarkkonen
Alpo Tapio Tarkkonen
Jaakko Antinpoika Halonen
(1838 - noin 1869)
Anna Heikintytär Neuvonen
(noin 1870 - 1878)
Aarne Hämäläinen
(1923 - 1925)
Veikko Einari Hämäläinen
poika Neuvonen
(1880 - 1880)
lapsi Halonen
(1859 - 1859)
Katrina Julku
(noin 1746 - )
Antti Simonpoika Tarkkonen
(noin 1770 - 1771)