Lähtöhenkilö
Tytär
Poika
Sukupuoli tuntematon
Puoliso
Duplikaatti
Kuuluu esivanhempiin
Kuuluu mahdollisesti esivanhempiin
Matti Ovaska
(noin 1675 - 1720)
Helena Matintytär Ovaska
(arviolta noin (?) 1707 - )
Paavo Matinpoika Ovaska
(noin 1708 - 1789)
Maria Ollintytär Repo
(noin 1724 - 1787)
Anna Paavontytär Ovaska
(noin 1745 - 1827)
Simo Matinpoika Veripää
(noin 1747 - 1788)
lapsi Tapanainen
(1866 - 1866)
lapsi Tapanainen
(1902 - 1902)
Arvo Ijäs
Aino Ijäs
Artturi Ijäs
Sippo Ijäs
Juho Ijäs
Matti Ijäs
Vuokko Ijäs
Matti Pakkanen
(1911 - 1941)
Hannes Jaakko Pakkanen
Leo Matti Pakkanen
Reino Kirjavainen
(1921 - 1944)
Aarne Kirjavainen
(1922 - 2008)
Rauno Kirjavainen
Olli Tapanainen
Liisa Tapanainen
Eino Pakkanen
(1925 - )
Kirsti Pakkanen
Kaija Pakkanen
Lauri Pakkanen
Matti Pakkanen
Mirja Pakkanen
Marja Pakkanen
Veikko Pakkanen
Jaakko Pakkanen
Annikki Pakkanen
Aino Kukkonen
(1906 - 1983)
Pekka Jaatinen
(1901 - 1974)
Eila Jaatinen
Eine Jaatinen
Tapani Tapanainen
Kari Tapanainen
Tyyne Hytönen
(1908 - 1963)
Hilkka Palmroos
(1914 - 2009)
Erkki Heinola
(1907 - 1992)
Pentti Heinola
Olavi Heinola
Mauno Heinola
Niilo Heinola
Martti Heinola
Pirkko Heinola
Kaisu Heinola
Lauri Heinola
Hilkka Heinola
Marja Heinola
Esko Heinola
Bertta Jaatinen
(1916 - 1984)
Rauno Tapanainen
Martti Tapanainen
Leena Tapanainen
Matti Tapanainen
Roope Simonpoika Tapanainen
Jaakko Huuhka
(1912 - 1995)
Tyyne Amanda Nurmi
(1901 - 1943)
Terttu Mirjam Tapanainen
Lilli Onerva Tapanainen
Eila Maria Kyllikki Tapanainen
Eino Erkki Tapanainen
Sofia Tontti
(noin 1873 - )
Anna Sofia Skyttä
(arviolta noin (?) 1874 - )
Olli Pekanpoika Skyttä
(noin 1748 - 1803)
Maria Paavontytär Ovaska
(noin 1747 - noin 1783)
Niilo Matinpoika Kopsa
(noin 1738 - 1799)
Maria Niilontytär Kopsa
(1780 - noin 1783)
Paavo Paavonpoika Ovaska
(noin 1748 - 1821)
Maria Juhontytär Lätti
(noin 1760 - 1821)
Reko Jaakonpoika Kuntsi
(1859 - noin 1860)
Maria Jaakontytär Kuntsi
(1880 - noin 1907)
Jaakko Karhu
(1900 - )
Katrina Karhu
(1901 - )
Eemil Karhu
(1904 - )
Anna Maria Karhu
(1906 - 1907)
Antti Rapo
(1909 - 1985)
Mirja Kaarina Rapo
Kirsti Liisa Rapo
Keijo Johannes Rapo
Maija Rapo
(1911 - )
Kerttu Rapo
(1913 - )
Lempi Rapo
(1916 - )
Anna Rapo
(1918 - )
Aune Rapo
(arviolta noin (?) 1921 - )
Juhana Rapo
(1924 - )
Matti Rapo
(1926 - )
Meeri Rapo
Maria Turtiainen
(arviolta noin (?) 1896 - arviolta noin (?) 1934)
Maria Vavuli
(1916 - 2004)
Helvi Inkeri Kohonen
Leo Ilmari Kohonen
Leila Mirjami Kohonen
Emil Vavuli
(1918 - 1977)
Viljo Vavuli
(1923 - 1992)
Erkki Vavuli
(1925 - )
Leena Tirri
(1929 - )
Tauno Tirri
(1932 - )
Väinö Kaartinen
(1907 - 1967)
Pirkko Kaartinen
Aulis Kaartinen
Matti Rapo
(1904 - noin 1905)
Juhana Rapo
(1906 - )
Arvi Rapo
(1907 - )
Leonard Rapo
(1909 - )
Aarne Rapo
(1912 - )
Hilda Rapo
(1914 - )
Alma Rapo
(1917 - )
Helmi Rapo
(1919 - )
Elvi Rapo
(1923 - )
Matti Rapo
lapsi Ovaska
(1872 - 1872)
Antti Ovaska
(1901 - 1983)
Juhana Ovaska
(1902 - 1902)
Juhana Ovaska
(1905 - 1966)
Pekka Ovaska
(1906 - 1916)
Simo Ovaska
(1908 - 1972)
Hilda Suomala
(1917 - )
Emil Ovaska
(1911 - 1987)
Ville Ovaska
(1913 - 1913)
Eero Ovaska
(1913 - 1930)
Elsa Maria Ovaska
(1916 - 1974)
Iida Elina Ovaska
(1919 - 1991)
Sylvi Ovaska
(1922 - 1923)
Antti Ovaska
(1906 - 1906)
Väinö Simo Ovaska
(1912 - 1941)
Ritva Marjatta Ovaska
Tauno Antti Ovaska
(1914 - 1994)
Sylvi Ovaska
(1919 - )
Johannes Kojo
(1909 - 1976)
Matti Jaakonpoika Hirvonen
(arviolta noin (?) 1875 - )
tyttö Tiittanen
(1844 - 1844)
Lauri Kullervo Uski
(1918 - 1918)
Samuli Uski
(1919 - 1920)
Helmi Helena Kiiski
Aulis Kalevi Kiiski
(1930 - 1964)
Erkki Juhani Halonen
Juhana Kuismanen
(1903 - 1941)
Väinö Ensio Kuismanen
Jaakko Jaakonpoika Heinonen
(1861 - noin 1915)
Arvi Tuomas Jaakonpoika Heinonen
Matti Teräväinen
(1904 - 1905)
Raija Liisa Kolkka
Kaija Leena Kolkka
Tuula Kirsti Kolkka
(1939 - 1940)
Arja Anneli Kolkka
Hemmo Hurme
(1914 - )
Veikko Teräväinen
(1920 - 1920)
Anna Sikiö
(1906 - 1926)
Aune Sinkkonen
(1925 - 1950)
Helge Sunno
(1947 - )
Veikko Sinkkonen
(1926 - 1926)
Eila Maria Sinkkonen
Eelis Kullervo Sinkkonen
Erkki Mauno Olavi Sinkkonen
lapsi Sinkkonen
(1878 - noin 1878)
Sulo Ensio Uimonen
(1930 - 1931)
Yrjö Kalevi Uimonen
Raija Sinikka Uimonen
Martti Johannes Veijalainen
Saimi Veijalainen
(1920 - 1931)
Toivo Seppo Pärnänen
Helinä Tuulikki Pärnänen
Pirjo Tellervo Heinikoski
Marja Hellevi Heinikoski
Arja Sisko Heinikoski
Arto Pekka Tapio Heinikoski
Gösta Olof Alfons Falk
(1945 - noin 2007)
Elli Amalia Akkanen
(1923 - 2019)
Raimo Kalevi Tarkkonen
Paula Kaarina Tarkkonen
Reijo Antero Tarkkonen
Jouko Ilmari Tarkkonen
Paavali Majava
(1922 - 2000)
Matti Paavali Majava
Hannes Päiviö Salenius
Olli Emanuel Salenius
Maiju Johanna Salenius
Tommi Paavo Johannes Salenius
Sirpa Annikki Tarkkonen
Mervi Satu Tarkkonen
Teemu Petteri Tarkkonen
Tommi Valtteri Tarkkonen
Arvo Lappalainen
(1911 - 1992)
Aino Latvala
(1916 - )
Kaisu Lappalainen
Pentti Lappalainen
Pekka Lappalainen
Pauli Lappalainen
Israel Hytönen
(1915 - 1952)
Jorma Hytönen
Leena Hytönen
Väinö Kaartinen
(1907 - 1967)
Mikko Nevalainen
(arviolta noin (?) 1941 - )
Paavo Juhani Nevalainen
Jaakko Olavi Nevalainen
Mikko Nevalainen
Pekka Nevalainen
Kirsti Nevalainen
Eero Lappalainen
(1917 - 2003)
Eino Petteri Lappalainen
Matti Heikki Anunti
(1920 - 1982)
Kaarina Anunti
Martti Lappalainen
(1924 - 1944)
Elli Lappalainen
Kirsti Lappalainen
(1930 - 1930)
Kirsti Sinikka Lappalainen
Tuomas Toro
Mirja Toro
(1921 - )
Kaarlo Johannes Toro
Sulo Petteri Toro
Kerttu Toro
(arviolta noin (?) 1930 - )
Matti Toro
tyttö Toro
(1933 - 1933)
Harri Pekka Vuorinen
Vesa Sakari Vuorinen
Sisko Marjatta Vuorinen
Jenny ?????
(1901 - 1977)
Vilho Veikko Tarkkonen
Eero Eino Tarkkonen
(1927 - 2005)
Elina Tarkkonen
Martti Pirilä
(1926 - 1993)
Irma Helena Pirilä
Heikki Antero Pirilä
Päivi Kristiina Pirilä
Sulo Petter Tarkkonen
Leevi Sakari Tarkkonen
Pirjo Marita Paananen
Jukka Sakari Paananen
Ismo Tapani Paananen
Marko Pentti Paananen
Kirsti Elina Tarkkonen
Tommi Christian Tarkkonen
Maria Helena Juusola
Liisa Maarit Juusola
Jussi Pekka Juusola
Mikko Juhani Juusola
Pirjo Riitta Juusola
Sirpa Helena Juusola
Raija Marjatta Juusola
Lars Eino Emil Tarkkonen
Marita Katarina Tarkkonen
Mariann Ingrid Tarkkonen
Alpo Tapio Tarkkonen
Juho Juhonpoika Hyppönen
(noin 1870 - 1914)
Ilmi Maria Ekonen
(1897 - 1958)
Esko Hyppönen
(1919 - 1941)
Heli Anneli Hyppönen
Viljo Hyppönen
Hilkka Hyppönen
Kaino Hyppönen
Yrjö Hyppönen
Erkki Hyppönen
Aili Arponen
Aune Anneli Arponen
(1938 - 1939)
Anna Paavontytär Ovaska
(noin 1799 - 1799)
Juho Paavonpoika Ovaska
(noin 1752 - 1803)
Matti Sihvonen
(1905 - 1939)
Katrina Paavontytär Ovaska
(1836 - noin 1837)
poika Ovaska
(1836 - 1836)
lapsi Ovaska
(1841 - 1841)
Matro Osipova
(noin 1810 - )
Liisa Paavontytär Ovaska
(noin 1756 - 1788)
Beata Paavontytär Ovaska
(noin 1761 - 1776)
Antti Paavonpoika Ovaska
(noin 1765 - noin 1798)
Anna Juhontytär Ovaska
(1866 - noin 1880)
Maria Lintunen
(1879 - 1952)
Ida Fuller
(1914 - 2001)
Joan Ovaska
Carin Ovaska
(arviolta noin (?) 1920 - )
lapsi Jaatinen
(1871 - noin 1871)
lapsi Jaatinen
(1878 - 1878)
Viljo Lennart Rapo
(1912 - 1973)
Lauri Rapo
(arviolta noin (?) 1915 - )
Tauno Rapo
(arviolta noin (?) 1918 - )
poika Rapo
(1889 - 1889)
Kaarlo Kautto
(1918 - 1943)
Bertta Kautto
Sylvi Kautto
Reijo Jukka Nukarinen
Juha Matti Nukarinen
Arvo Olavi Nukarinen
Irja Sinikka Nukarinen
Aili Kerttu Nukarinen
Viljo Nukarinen
Väinö Nukarinen
tyttö Rapo
(1891 - 1891)
lapsi Ovaska
(1867 - 1867)
Tobias Savolainen
(1856 - 1887)
Maria Sofia Sund
(1866 - 1921)
Minda ?????
(arviolta noin (?) 1895 - )
Arvo Gyllenberg
Anna Gyllenberg
(arviolta noin (?) 1922 - )
Elma Gyllenberg
(arviolta noin (?) 1924 - )
Pekka Gyllenberg
(arviolta noin (?) 1926 - )
Matti Gyllenberg
(arviolta noin (?) 1928 - )
Eeva Gyllenberg
(arviolta noin (?) 1930 - )
Greta Gyllenberg
(arviolta noin (?) 1932 - )
Kaarlo Gyllenberg
(arviolta noin (?) 1934 - )
Paul Jyllinvuori
Heli Jyllinvuori
Saimi Beata Kuha
Väinö Edvard Kuha
(1920 - 1942)
Aarne Tahvo Kuha
Reino Kuha
Aune Kuha
Mikko Luukko
(1899 - )
Maria Pääkkönen
(1897 - 1964)
Einari Ensio Ovaska
Ritva Anita Ovaska
Pertti Kalevi Ovaska
Matti Ovaska
(noin 1938 - ennen 1940)
Terttu Kaarina Ovaska
Jouko Rapo
Meeri Tikka
(arviolta noin (?) 1916 - )
Rauno Ovaska
Anja Ovaska
poika Ovaska
(1895 - 1895)
Matti Ovaska
(1906 - )
Lauri Ovaska
(1911 - )
Esko Mäntylä
Kaija Mäntylä
Jussi Mäntylä
Kauko Ovaska
(arviolta noin (?) 1926 - arviolta noin (?) 1940)
Urpo Olavi Ovaska
(noin 1927 - 2006)
Tapani Ovaska
Tarja Ovaska
Lauri Henrik Ovaska
(1905 - 1905)
Heikki Valter Ovaska
(noin 1912 - 1912)
Alina Ovaska
(1911 - )
Helvi Ovaska
(1914 - )
Matti Ovaska
(1914 - )
Senja Ovaska
(1917 - 1919)
Amalia Ovaska
(1917 - 1919)
Einari Ovaska
(1922 - 1944)
Maria Matintytär Ovaska
(arviolta noin (?) 1714 - 1775)
Mikko Mikonpoika Merta
(noin 1713 - 1742)
Anna Matintytär Ovaska
(noin 1717 - 1730)
Matti Matinpoika Ovaska
(noin 1718 - 1778)
Riitta Pekantytär Parikka
(noin 1728 - noin 1753)
Maria Litmanen
(noin 1730 - )
Antti Matinpoika Ovaska
(noin 1761 - 1773)
Risto Matinpoika Ovaska
(noin 1764 - 1828)
Risto Jaakonpoika Sinkkonen
(1816 - noin 1895)
Maria Matintytär Kapanen
(1818 - noin 1891)
Katrina ?????
(noin 1849 - )
Sofia ?????
(noin 1850 - )
Juho Ristonpoika Sinkkonen
(noin 1859 - noin 1899)
Helena Juhontytär Jantunen
(noin 1861 - 1943)
Hilda Ristontytär Silvennoinen
(noin 1889 - noin 1908)
poika Väisänen
(1897 - 1897)
poika Hyppönen
(1906 - 1906)
Juho Jääskeläinen
(arviolta noin (?) 1810 - )
lapsi Ovaska
(1889 - 1889)
Saimi Maria Ovaska
Hellin Jenny Ovaska
Matti Matinpoika Ovaska
(noin 1770 - noin 1776)
Maria Kukko
(noin 1691 - noin 1753)