Lähtöhenkilö
Tytär
Poika
Sukupuoli tuntematon
Puoliso
Kuuluu esivanhempiin
Kuuluu mahdollisesti esivanhempiin
Matti Hännikäinen
(noin 1713 - 1794)
lapsi Uosukainen
(1866 - 1866)
Erkki Kivinen
(arviolta noin (?) 1920 - )
Marita Kivinen
Pirkko Kivinen
Ilpo Kivinen
Aili Kurkinen
(1927 - 1993)
tytär Uosukainen
Marjatta Uosukainen
Milja Maria Uosukainen
Aira Annikki Uosukainen
Raili Mirja Uosukainen
Maija Liisa Uosukainen
Marjatta Uosukainen
Aini Kaarina Uosukainen
Esko Juhani Uosukainen
Rauno Kalevi Uosukainen
Tuomas Holttinen
(arviolta noin (?) 1895 - )
Pekka Holttinen
(arviolta noin (?) 1930 - )
Martti Holttinen
(arviolta noin (?) 1932 - )
Hilda Juhontytär Uosukainen
(1903 - arviolta noin (?) 1935)
Mikko Ellonen
(arviolta noin (?) 1900 - )
Kyllikki Ellonen
Aarre Aatos Sällinen
Kalervo Tapio Sällinen
Sinikka Hellevi Sällinen
Taimi Irene Sällinen
Raimo Ahti Sällinen
Timo Jouko Sällinen
Kyösti Antti Tapani Sällinen
Hilma Kuisma
(1909 - )
Aini Uosukainen
Juhani Uosukainen
Tuula Uosukainen
Martta Kekki
(1914 - )
Martti Rautiainen
Jooseppi Uosukainen
(1902 - 1962)
Jouko Juhani Uosukainen
Kauko Kullervo Uosukainen
Johannes Uosukainen
(1904 - 1905)
Toivo Uosukainen
(1907 - 1979)
Tyyne Tikka
(1906 - 1996)
Ismo Olavi Hinkkanen
Teemu Petteri Tarkkonen
Tommi Valtteri Tarkkonen
Juha Rainer Hinkkanen
Kirsi Anitta Uosukainen
Marjo Riitta Uosukainen
Marjatta Laine
(1941 - 1988)
Anita Uosukainen
Timo Uosukainen
Anja Kaarina Uosukainen
Aili Annikki Johanna Uosukainen
Asta Helena Uosukainen
Toivo Harsia
(1907 - 1941)
Taina Maria Haarala
Leo Aatos Haarala
Eilaliina Anneli Haarala
Leena Haarala
Pauli Inna
(arviolta noin (?) 1915 - )
Raimo Uljas Kalevi Vanhamäki
Jukka Laaksonen
(1963 - 1989)
Ira Mariela Serafina Vehkapuro
Lucas Aarto Olavi Vehkapuro
Reea Lilja Matilda Vehkapuro
Reetta Sohvi-Karoliina Vehkapuro
Pinja Rose Maria Vehkapuro
Peppi Beata Sofia Vehkapuro
Tuula Irene Heikkonen
Esa Antero Kallioniemi
Kari Kallioniemi
Tuomas Tikka
(1901 - )
Hetti Tikka
(1904 - 1904)
Helena Uosukainen
(1906 - 1991)
Pentti Matti Tikka
Pauli Johannes Tikka
Pertti Olavi Tikka
Jouko Pellervo Tikka
Pekka Kalervo Tikka
Emilia Tikka
(1912 - )
Toivo Temonen
(1908 - 1966)
Veikko Mikko Kytönen
Viljo Olavi Uosukainen
Raimo Kalevi Uosukainen
Anna Koljonen
(arviolta noin (?) 1720 - noin 1784)