Lähtöhenkilö
Äiti
Isä
Mikko Sipponen
(noin 1724 - 1809)
Maria Juvonen
(arviolta noin (?) 1727 - )