Lähtöhenkilö
Äiti
Isä
Matti Hännikäinen
(noin 1713 - 1794)
Yrjö Turkkinen
(arviolta noin (?) 1670 - noin 1740)