Lähtöhenkilö
Äiti
Isä
Heikki Vanhanen
(noin 1730 - 1789)
Anna Ijäs
(noin 1728 - 1800)