Tarkkonen
Suomen historiallisia tapahtumia
1690-luvulla suomalaisia oli yli puoli miljoo...
1695-7 Suurien kuolinvuosien aikana noin kolm...
Antti Tarkkonen (arviolta noin (?) 1700 - noi...
1700-21 Suuri Pohjan sota. Venäjän Pietari Su...
1714-21 Venäläisten miehityskausi, isonvihan...
Piispanistuin ja lukio (Viipurista) siirretti...
"Konventikkeliplakaatilla" kiellettiin kirkon...
Salainen valiokunta päätti Suomen rahvaan val...
1741-43 käyty hattujen sota johti nopeasti uu...
Pehr Kalm nimitettiin Turun Akatemian talouso...
Suomen kenraalikuvernööriksi nimitettiin Gust...
Tuomiokapitulit alkoivat hallituksen määräyks...
Helsingin edustalle alettiin Augustin Ehrensv...
Suomessa otettiin käyttöön uusi, gregoriaanin...
Piirilääkäri Johan Haartman rokotti professor...
Ruotsissa annettiin isojakoasetus; talonpoiki...
Pommerin sodasta palaavat suomalaiset sotilaa...
Anders Chydenius julkaisi ruotsiksi kirjasen...
Perustettiin kirjallinen yhdistys Aurora-seur...
Suomalaisia upseereita oli mukana Kustaa III:...
Suomea varten säädettiin oma isojakoasetus. S...
Eversti Göran Magnus Sprengtporten erosi Ruot...
1788-90 käytiin Kustaan sota Venäjää vastaan....
Suomen Talousseura perustettiin.
1808 alkaneessa Suomen sodassa venäläiset val...
Venäjän Aleksanteri I oli kutsunut Suoden sää...
Ylitettiin miljoonan suomalaisen raja kun Van...
Helsingistä tehtiin Suomen pääkaupunki.
Hallituskonseljin nimeksi tuli Keisarillinen...
Tulevat suurmiehet Elias Lönnroth, J.L.Runebe...
Keisarillisella, Mustaksi manifestiksi kutsut...
Turku paloi.
Yliopisto siirrettiin Turusta Helsinkiin.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura perustettiin...
Suomen ensimmäinen höyrylaiva, N.L.Arppen Ilm...
Kalevalan ensimmäinen laitos ilmestyi.
Ruotsin raha poistettiin liikenteestä ja hope...
Snellmanin ruotsinkielisille tarkoitettu sano...
Ylioppilaiden juhlassa laulettiin ensi kerran...
Sensuuriasetuksella kiellettiin suomeksi julk...
1854-5 Krimin sodan aikana, englantilais-rans...
Aleksanteri II vahvisti Suomelle sen uskonnon...
Höyrysahojen perustaminen sallittiin.
Suomi sai oman rahan, 100 penniin jakautuvan...
Helsingin-Hämeenlinnan rata valmistui.
Helsingin valtiopäivät aloittivat perustuslai...
Annettiin asetus kunnallisesta itsehallinnost...
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
Markka sidottiin hopeaan ja irrotettiin rupla...
Kansakouluasetus annettiin.
Valtiopäivät päättivät lunastaa Karjalan lahj...
1867-8 viimeiset suuret nälkävuodet saivat ta...
Uuden valtiopäiväjärjestyksen mukaan säädyt a...
Edellisenä vuonna perustettu kouluhallitus al...
Lahden-Pietarin rata avattiin.
Annettiin koulujärjestys, jonka viimeiset sää...
Annettiin asetus kunnallisesta itsehallinnost...
Suomen markka siirtyi kultakantaan.
Asevelvollisuuslaki astui voimaan. Osa asevel...
Suomen väkiluku oli kaksi miljoonaa. Annettii...
Nihilistit murhasivat keisari Aleksanteri II...
Perustettiin Helsingin työväenyhdistys.
Asetuksella määrättiin luovuttavaksi entisist...
Säädettiin uusi rikoslaki.
Suomen postilaitos alistettiin (postimanifest...
Piirijakoasetus velvoitti maalaiskunnat perus...
Nikolai II vahvisti helmikuun manifestin, jol...
Venäjän kieli määrättiin kielimanifestilla er...
Hallitsija antoi uuden asevelvollisuuslain, j...
Bobrikov sai diktatoriset valtuudet. Suomen t...
Eugen Schauman ampui Bobrikovin.
Suomessa aloitettiin suurlakko venäläisten es...
Hallitsija vahvisti valtiopäiväjärjestyksen,...
Toinen sortokausi alkoi, kun hallitsija muutt...
Suomalaisia oli kolme miljoonaa. Venäjän duum...
Venäläiset saivat yhdenvertaisuuslailla Suome...
Suomen venäläistämisohjelma tuli julkisuuteen...
Annettiin asetus avioliiton solmimisesta sivi...
Venäjän väliaikainen hallitus peruutti maalis...
Suomen kuninkaaksi valittiin Hessenin prinssi...
Tasavaltainen hallitusmuoto säädettiin. 1919-...
Annettiin Ahvenanmaan itsehallintolaki, jota...
Tarton rauhasopimus allekirjoitettiin. Sopimu...
Säädettiin lait uskonnonvapaudesta ja asevelv...
1925-31 Lauri Kristian Relander Suomen presid...
Perustettiin Oy Yleisradio Ab.
1931-37 Pehr Evind Svinhufvud Suomen presiden...
Kumottiin vuoden 1919 kieltolaki.
1937-40 Kyösti Kallio toimi Suomen presidentt...
1939-40 käytiin Talvisota.
1940-44 Risto Ryti Suomen presidenttinä.
1941-44 käytiin jatkosota Neuvostoliittoa vas...
1944-46 Carl Gustaf Emil Mannerheim Suomen pr...
1944-45 käytiin Lapin sota saksalaisia vastaa...
1946-56 Juho Kusti Paasikivi Suomen president...
Elintarvikesäännöstely päättyi kun kahvin myy...
1956-82 Urho Kekkonen Suomen presidenttinä.
Tarkkonen
Suomen historiallisia tapahtumia