Lähtöhenkilö
Tytär
Poika
Puoliso
Kuuluu esivanhempiin
Kuuluu mahdollisesti esivanhempiin
Matti Rötkö
(noin 1715 - noin 1764)
Helena Känkänen
(noin 1724 - 1790)
Matti Matinpoika Rötkö
(noin 1745 - noin 1801)
Anna Pekantytär Juurikka
(noin 1740 - 1796)
Helena Matintytär Rötkö
(noin 1772 - 1832)
Antti Antinpoika Halonen
(noin 1770 - 1793)
Matti Yrjönpoika Torkkeli
(noin 1777 - 1841)
Anna Jaakontytär Torkkeli
(noin 1802 - noin 1882)
Matti Vatanen
(1896 - 1979)
Toini Elina Vatanen
(1922 - 1985)
Lauri Mikael Malste
(1920 - 1958)
Jouko Olavi Malste
Eero Kalevi Malste
(1949 - 1949)
Pirjo Kaarina Malste
Ilmari Ensio Vatanen
Rauha Lempi Vatanen
Aino Sofia Vatanen
Aarne Vatanen
(1929 - 1929)
Anja Kaarina Vatanen
Eero Vatanen
Maire Annikki Vatanen
Ismo Olavi Hinkkanen
Teemu Petteri Tarkkonen
Tommi Valtteri Tarkkonen
Juha Rainer Hinkkanen
Pentti Hyytiäinen
Marja-Liisa Hyytiäinen
Aarne Hyytiäinen
Viljam Hyytiäinen
(1907 - 1978)
Marja-Leena Hyytiäinen