Lähtöhenkilö
Tytär
Poika
Sukupuoli tuntematon
Puoliso
Duplikaatti
Antti Lätti
(arviolta noin (?) 1675 - )
Juho Antinpoika Lätti
(noin 1701 - 1739)
Kristiina Yrjöntytär Lappalainen
(arviolta noin (?) 1702 - )
Maria Juhontytär Lätti
(1727 - noin 1755)
Sippo Yrjönpoika Kekki
(noin 1729 - 1788)
Risto Juhonpoika Jakonen
(noin 1729 - 1771)
Juho Ristonpoika Jakonen
(noin 1766 - 1821)
Liisa Ristontytär Jakonen
(noin 1769 - 1828)
Juho Pekanpoika Martikainen
(noin 1767 - 1832)
lapsi Uimonen
(1856 - 1856)
lapsi Uimonen
(1857 - 1857)
Antti Juhonpoika Lätti
(noin 1735 - 1788)
Pekka Kervinen
(noin 1758 - )
lapsi Mentunen
(1883 - 1883)
Erkki Ahokas
Aune Ahokas
Aili Ahokas
Aarne Ahokas
Eino Kaartinen
(1910 - 1942)
Martta Elisabet Kaartinen
(1914 - noin 1915)
Uuno Kaartinen
Selma Kaartinen
Siiri Kaartinen
Matti Kaartinen
(1912 - 1941)
Tyyne Mirjami Kaartinen
Siiri Sylvia Kaartinen
Aili Alina Kaartinen
Lauri Palkki
(arviolta noin (?) 1920 - 1948)
Väinö Edvard Kuha
(1920 - 1942)
Aarne Tahvo Kuha
Reino Kuha
Aune Kuha
Esko Mäntylä
Kaija Mäntylä
Jussi Mäntylä
Kauko Ovaska
(arviolta noin (?) 1926 - arviolta noin (?) 1940)
Urpo Olavi Ovaska
(noin 1927 - 2006)
Tapani Ovaska
Tarja Ovaska
lapsi Jaatinen
(1859 - 1859)
Elias Eliaanpoika Sinkkonen
(noin 1820 - 1820)
Katrina Antintytär Lätti
(noin 1762 - 1775)
Riitta Antintytär Lätti
(noin 1768 - 1822)
Juho Matinpoika Uimonen
(noin 1764 - 1801)
Maria Paavontytär Laapotti
(noin 1849 - 1866)
Terho Ensio Tapanainen
Raili Anneli Tapanainen
Paula Helena Tapanainen
Katri Tuula Tellervo Tapanainen
Hanna Helena Pakkanen
Reino Kirjavainen
(1921 - 1944)
Aarne Kirjavainen
(1922 - 2008)
Rauno Kirjavainen
Olli Tapanainen
Liisa Tapanainen
Eino Pakkanen
(1925 - )
Kirsti Pakkanen
Kaija Pakkanen
Lauri Pakkanen
Matti Pakkanen
Mirja Pakkanen
Marja Pakkanen
Veikko Pakkanen
Jaakko Pakkanen
Annikki Pakkanen
Aino Kukkonen
(1906 - 1983)
Pekka Jaatinen
(1901 - 1974)
Eila Jaatinen
Eine Jaatinen
Tapani Tapanainen
Kari Tapanainen
Tyyne Hytönen
(1908 - 1963)
Hilkka Palmroos
(1914 - 2009)
Pentti Heinola
Olavi Heinola
Mauno Heinola
Niilo Heinola
Martti Heinola
Pirkko Heinola
Kaisu Heinola
Lauri Heinola
Hilkka Heinola
Marja Heinola
Esko Heinola
Bertta Jaatinen
(1916 - 1984)
Rauno Tapanainen
Martti Tapanainen
Leena Tapanainen
Matti Tapanainen
Roope Simonpoika Tapanainen
Jaakko Huuhka
(1912 - 1995)
Elssi Uimonen
(1909 - )
Sulo Jalmari Kuokkanen
Väinö Matti Kuokkanen
Samuel Pekanpoika Kilkki
(noin 1756 - 1808)
Juho Juhonpoika Lätti
(noin 1736 - 1739)
Olli Antinpoika Lätti
(noin 1712 - 1739)
Antti Antinpoika Lätti
(noin 1759 - ennen 1770)
Katrina Antintytär Lätti
(noin 1762 - 1829)
Kalle Juhonpoika Kautonen
(noin 1760 - 1826)
Olli Antinpoika Lätti
(noin 1768 - 1836)
Anna Moilanen
(noin 1770 - 1830)
Kristiina Kuismanen
(noin 1678 - noin 1754)