Tyyne Uosukaisen (o.s. Tikka) 60-vuotisjuhlat.
Takarivissä seisomassa vasemmalta Raimo Tikka, Lasse Pelkonen, Taimi Salmijärvi (o.s. Uosukainen), Raili Pelkonen (o.s. Salonen), Eeva (o.s. Rehn) ja Aimo Uosukainen, Matti Jaatinen, Leena (o.s. Laakso) ja Pentti Hännikäinen, Rauno ja Marjatta (o.s. Salonen) Nousiainen ja Riitta Jaatinen (o.s. Salonen).
Keskirivissä vasemmalta Sinikka Hinkkanen (o.s. Uosukainen), Juha Hinkkanen, Kirsi Uosukainen, Mervi Salonen, Tarja Nousiainen ja Tarja Hinkkanen.
Pöydän takana istumassa vasemmalta Ismo Hinkkanen, Toivo ja Tyyne (o.s. Tikka) Uosukainen, Tyynen sylissä Marjo Uosukainen, Tauno Tikka, Alma Salonen (o.s. Tikka) sekä Anne Pelkonen.

Tarkempi versio kuvasta.