Näillä nurkilla Tarkkosia lienee asunut 1700-luvun alkupuolelta lähtien.