Beata (o.s. Sihvonen) ja Sippo Ijäs perheineen vuonna 1911.
Seisomassa vasemamlta Jussi, Maria, Anna ja Lauri.
Edessä vasemmalta Hilda, Edla, Matti ja Elina.