Anna (o.s. Silventoinen) ja Matti Kaartinen lapsineen Lumivaaran Huhtervussa 1938.
Isäntäparin kanssa istumassa pojat Eero ja Tauno.
Takarivissä vasemmalta lapset Matti, Tyyne, Väinö, Hilja ja Antti sekä oikella Paavo vaimonsa Tyynen (o.s. Heikkilä) kanssa.