Sisarukset Rauha ja Impi Uosukainen 1920-luvun puolivälissä.