Valkjärven Karkealan kansakoululaisia 1930-luvun lopulla.
Pentti Hännikäinen ylärivissä 3. oikealta ja Sirkka Uosukainen (myöhemmin Kallioniemi) 3. tyttö oikelta alhaalta.
Oikealla edessä istumassa Pentti Arpré. Maija Hännikäinen (myöhemmin Korkka) toisessa rivissä 2. vasemmalta.