Kiiskin veljekset Valamossa 1923. Edessä keskellä istumassa Johannes, vasemmalla istuu Olli ja vasemmalla seisomassa Jaakko. Muut tuntemattomia. Kuvan takana teksti "Walamossa 20.3.1923".